Çevreye Duyarlı, Kaliteli Hizmet, Estetik Görünüm

Hizmet Politakamız

Hizmet Anlayışımız ve Sektöre Yönelik Anlayışımız?

Değişim Spor olarak, Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür

Projelendirme Aşaması

Müşteri ihtiyaç ve bütçesine göre özel projelendirmede Değişim Spor'un Profesyonel ekibi tarafından yerinde tespit eder ve incelemerin detayını müşterilerimize sunarız..! Müşteri ihtiyaçları çerçevesinde yapılan projelendirme çalışmaları, Saha Asfalt projesinden müşterinin azami seviyede yarar sağlamasını hedefler. Bunun için Asfalt yapımında saha uygulamalarında alan kullanımını direkt etkileyen layout (yerleşim planı) çalışmaları, çevrim süresi analizleri, ekipman seçimi, güvenlik sistemi seçimi, vb. titiz çalışmalar müşterinin de onayı alınarak gerçekleştirilir. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmektir.

Değişim Spor Avantajı

Değişim Spor Müşterilerinin değişik ihtiyaçlarını göz önüne alarak yılların deneyimi ile size en dogru seçimi öneriyor.! ve Ücretsiz olarak keşif hizmeti vermektedir. Bunun için belirttiğimiz maddeler bizi tanımlar. - Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek - İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak - Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak - Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘saha asfalt uygulamalarındaki projelere destek vermek - Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

Kalite Politikamız

Gelişen tüm teknolojik sistemlere sahip olmakla beraber Müşterilerimizinde isteği doğrultusunda uzun ömürlü ve Kalite Standartlarına uygun ürünleri kullanmaktayız. Kalite, Bir malın ya da hizmetin önceden belirlenmiş ya da tanımlanmış olan müşteri isteklerine uyum sağlaması için sahip olması gereken özellikler ve nitelikler olarak tanımlanmaktadır. (ANSI/ASQC A3-1987) Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerinin toplamıdır. Yukarıdaki konularımızda da değinmiş olduğumuz gibi “Kalite nedir?” sorusuna verilen yanıtların hepsinin özünde “uygunluk” kavramı bulunmaktadır. “Neye uygunluk?” sorusuna verilen yanıt ise kalite sağlama yaklaşım ve yöntemlerinde tarihsel süreç içinde yaşanan gelişmelere paralel olarak değişmiştir. Uygunluk kavramının tarihsel gelişim sürecinde aşağıdaki dört boyut içinde karşımıza çıkmıştır

Müşteri Memnuniyeti

Yaptığımız çalışmalarda müşterilerimizin proje bilgilerini saklıyoruz.Müşterilerimizin istediği uygun zamanı seçip bakım,onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz Zamanla saha,Asfalt ve diğer Ekipman uygulamalar yıpranır yada revizyon işlemlerine gerksinim duyulur. Bu kapsam da Değişim spor olarak müşterilerimizin yanında bulunuyoruz. Müşteri için gerekli kolaylığı olması açısında bizi Onarım bakım bildirmeleri yeterli daha önce veritabanımızdakı kayıtlara göre hareket ederek hemen işlemlere başlıyoruz..